Продължете към съдържанието
Начало » Връщане и замяна

Връщане и замяна

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ, закупени чрез ОНЛАЙН МАГАЗИН,

достъпен на адрес pharmaring.bg

В срок от 14 дни от приемане на стоките, всеки Потребител[1] на Платформата[2] има право да се откаже от сключения чрез Платформата договор за продажба, без да посочва причина.

За да упражни безпроблемно правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Доставчика[3] за своето решение да се откаже от договора с недвусмислено заявление изпратено на имейл адрес office@serdika-pd.eu или чрез контактната форма в интерфейса на Платформата, достъпна на – Контактна форма. За улеснение Потребителят може да използва стандартен но това не е задължително.

След получаване от Доставчика на недвусмисленото заявление за отказ от договора, изпратено до посочения по-горе имейл адрес или чрез контактната форма, Доставчикът изпраща на Потребителя, упражнил правото си на отказ писмено потвърждение за връщане на стоките.

В срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора, Потребителят изпраща обратно на Доставчика получените по силата на договора за продажба, по отношение на който е упражнено правото на отказ, стоки чрез куриер. Куриерските разходи за връщането на стоките са за сметка на Потребителя.

Потребителя може да поиска Доставчика да замени продуктите с други или да възстанови стойността им. Възстановява се само стойността на продуктите, без стойността на доставката.

Доставчикът възстановява на Потребителя всички суми, получени от Потребителя до 14 дни, считано от датата, на която Доставчикът е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Потребителя, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Възстановяването на сумите от Доставчика на Потребителя става по начина, по който са платени от Потребителя, освен ако Потребителят не е дал изрично писмено предварително съгласие да му бъдат възстановени сумите по друг начин.

Следните категории стоки не подлежат на връщане:

  • Запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето, например но не само продуктите Хачико, Мърльо, Hi Bees.
  • Стоки, със срок на годност изтекъл след доставката им на Потребителя.
  • Стоки, които са съхранявани от Потребителя, в нарушение на правилата за съхраняването им, както са определени от производителя им.

Следните изисквания трябва да са спазени кумулативно за да се приеме връщането на продукт:

  • Продуктите да са в оригиналната си опаковка.
  • По продуктите и опаковката им да няма следи от употреба, нарушен вид или замърсяване.
  • Потребителят да включи оригиналната фактура, с която е получил продуктите (Ако е поискана такава) или фискалният бон при плащане с карта или куриерската фирма при плащане с наложен платеж.

[1] Потребител е ползвател на Платформата, за когото според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Платформата, може да се направи извод, че е потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. Ползвател е клиент на „Сердика Фарма Ринг“ АД , ЕИК 206547105, със седалище и адрес на управление: ул. „Беравица“ № 36, град София 1324, ползващ Платформата.

[2] Платформата е платформата за електронна търговия с интернет адрес pharmaring.bg

[3] Доставчик е „Сердика Фарма Ринг“ АД , ЕИК 206547105.