Продължете към съдържанието
Начало » Декларация

Декларация

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, адрес, телефонен номер и имейл адрес се обработват от „Сердика Фарма Ринг“ АД , ЕИК 206547105 за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите, предоставяни чрез платформата pharmaring.bg. Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и „Сердика Фарма Ринг“ АД , ЕИК 206547105, а след това за по-краткото от: 1) предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или 2) периода от 5 години.

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя на адрес office@serdika-pd.eu, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.